Wat is Handlezen?

Bij handlezen bestudeer ik de lijnen en tekens in je hand, je huidpatroon, je handvorm en de vingers. Hierdoor krijg je een beeld van je eigen karakter, behoeftes en verlangen, talenten en je valkuilen. Door jezelf beter te begrijpen geeft het inzicht, waardoor je in staat bent om je gedrag of leefwijze in de gewenste richting te veranderen. 

Lijnen zijn energie kanalen, die in verbinding staan met het zenuwstelsel. Bij alle gebeurtenissen, gevoelens, gedachten, prikkels, gezondheid, creativiteit, behoeftes en verlangens, relaties en o.a. communiceren, reageert je zenuwstelsel en laat dit zien in je handen. Je handen zijn letterlijk een blauwdruk van je persoonlijkheid. 

Bij de geboorte is in feite je route kaartje vastgelegd. Dit is de weg die je kan volgen in je leven. Wil je een andere weg bewandelen, dan is het je eigen vrije keuze om de richting te wijzigen. Wanneer jij van koers veranderd, verandert ook de lijn die daar bij hoort in je hand.