Verdiepingslessen

Na de basis en vervolg cursussen van handlezen, is er nog de mogelijkheid om verdiepingslessen te volgen. Deze worden als losse lessen aangeboden en ingepland zoals de groep er behoefte aan heeft. Een voorbeeld hiervan is: 1 keer in de maand, 3 keer in het voorjaar en 3 keer in het najaar.

In deze lessen krijg je iedere keer een stukje verdieping of nieuwe theorie. Verder gaan wij samen steeds meer trainen om handen te kunnen lezen, door samen dezelfde handen onder de loep te nemen. Ook is er in deze lessen ruimte, om vragen te stellen over dingen waar je thuis tegenaan gelopen bent met het handlezen.

Een waardevolle aanvulling op de gevolgde cursussen.